Ga naar hoofdinhoud

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten! Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Zij (of hij!) geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben.

Wat doet een pedicure precies?

De pedicure heeft als doel om u (weer) pijnvrij te laten lopen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat uw voeten weer mooi verzorgd uitzien. Om dat te bereiken verwijdert de pedicure eelt en likdoorns. Ook knipt en freest zij uw nagels op de juiste wijze en kan zij nagelproblemen oplossen. Ook kan ze u van advies voorzien bij verschillende voet- en nagelproblemen. Daarnaast bieden veel pedicures (deel)behandelingen aan zoals voetmassages en nail-art. En als verwennerij is er na afloop van de behandeling een fijne afsluiting voor de cliënt met een voetmassage.

Waarom een Pedicure die aangesloten is bij Provoet ?

Wanneer u kiest voor een ProVoet pedicure, dan kiest u voor vakbekwaamheid. De pedicure voldoet aan opleiding en exameneisen zoals die gesteld worden voor het lidmaatschap. De ProVoet pedicure heeft een klantgerichte en sociale instelling. De pedicure gaat zorgvuldig om met persoonlijke zaken die u deelt en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn of haar werk en u. De behandelingen aan uw voeten lopen uiteen van eenvoudig tot ingewikkeld. Hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteit bewust. Deze drie woorden kenmerken de professionele pedicure.

Waaraan herkent u een ProVoet pedicure?

ProVoet is de brancheorganisatie voor de pedicure. Alle leden van ProVoet hebben een door de branche erkend diploma. De ProVoet pedicure behandelt uw voeten op een professionele manier. Bij de meeste gediplomeerde leden staat het logo van ProVoet op hun gevelbord, afsprakenkaartjes en op hun website. ProVoet kent drie verschillende soorten pedicures onder haar leden. Voor welke voetproblemen kunt u nu bij welke pedicure terecht?

ProVoet certificaat

Pedicure

De pedicure (MBO niveau 3) verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en – indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Gespecialiseerd pedicure (Pedicure met aantekening DV en/of RV)

De pedicure die een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ en/of ‘voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan. De pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts. (Er bestaan landelijk afspraken over de behandeling van patiënten met diabetes en de behandeling van patiënten met reuma. Deze zijn vastgelegd in de ‘Richtlijnen’.)

Medisch pedicure

De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure die is opgeleid op MBO niveau 3. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Medisch pedicure Provoet certificaat

Specialisaties

Een pedicure die de basisopleiding heeft afgerond is in staat uw voeten de basisverzorging te bieden. Daarnaast kan de pedicure ook klachten als kloven, ingegroeide nagels, likdoorns e.d. behandelen.

Voeten van mensen met diabetes en/of reuma vragen speciale aandacht. Een pedicure dient zich voor behandeling van deze voeten te specialiseren. Na behalen van de certificaten krijgt de pedicure de aantekening diabetische en/of reumatische voet.

Sinds 2009 kent Nederland ook Medisch Pedicures. Deze Medisch Pedicures vormen de schakel tussen de pedicure en de podotherapeut. Zij beschikken over diverse specialisaties en zijn daardoor in staat complexe voetproblemen te behandelen.

U bent bij een Medisch Pedicure van provoet Als ze het volgen muurbord aan de muur heeft.

De specialisaties zijn voornamelijk interessant voor pedicures die zich alleen willen toeleggen op het pedicurevak en daarnaast dus geen andere behandelingen aanbieden in hun praktijk. U kunt bij mij dus prima terecht voor de verzorging van uw voeten, en op korte termijn kunt u ook voor de meer specialistische dingen bij mij terecht als ik mijn opleiding tot Medisch pedicure heb afgerond kan ik uw goed helpen, maar mocht het zo nodig om u door te verwijzen naar een deskundiger dan zal ik niet schromen om dat ook te doen.

Voor meer informatie over het pedicurevak verwijs ik u naar de website van ProVoet, de brancheorganisatie voor pedicures.

AGB-code

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Deze code kan door zowel zorgverleners als patiënten/cliënten bekeken worden via www.agbcode.nl. Als de zorgverlener ingeschreven staat, bent u gegarandeerd van geldige diploma’s voor het uitoefenen van het betreffende beroep.

Back To Top